Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Jesteś naszym  Liczniki na strone  gościem
! ! ! UWAGA ! ! !
Nowa siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu
znajduje się przy ul. Żarskiej 19 w Żaganiu


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze.


POSZUKUJEMY OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY W STRUKURACH OBRONY TERYTORIALNEJ

Od czego zacząć?
Nawiązać kontakt lub zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu.
Kogo szukamy?
Każdego obywatela narodowości polskiej, który ukończył 18 lat  i posiada kategorię zdrowia A.
Pożądane są osoby, które działają w organizacjach pro obronnych oraz dla których ważne jest bezpieczeństwo Polski.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 261 689 257 lub 261 689 276


PLANOWANY JEST  W II POŁOWIE 2016 ROKU NABÓR DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH Z TYTUŁEM MAGISTRA DO 12 MIESIĘCZNEGO STUDIUM OFICERSKIEGO
NA POTRZEBY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 261 689 257 lub 261 689 253
NABÓR NA II TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia ochotników

na II turnus służby przygotowawczej w 2016 roku

w korpusie szeregowych i podoficerów.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w WKU w Żaganiu (kancelaria nr 120) lub pod nr tel. 261 689 267.

>>>> INFORMACJE DOTYCZĄCE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ <<<<  ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY

Wszystkie osoby, które są chętne do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym

prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami WKU tel.  261 68 92 69, 261 68 92 55

Więcej informacji o ćwiczeniach żołnierzy rezerwy.   NAGRODY DLA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

     Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach trwania kontraktu, odbytych planowanych ćwiczeniach rotacyjnych i uzyskaniu z tych ćwiczeń pozytywnych ocen, mogą otrzymać od swoich dowódców nagrody finansowe w wysokości do 2000 zł.

     Szczegółowe zasady przyznawania nagród regulują Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród żołnierzom niezawodowym ( Dz. U. Nr 140 poz. 821) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. Nr 140 poz. 822).


**** 100% ABSOLWENTÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO MA ZAGWARANTOWANĄ PRACĘ **** 

 

 

WSzW w Zielonej Górze

WKU w Gorzowie Wlkp.

WKU w Zielonej Górze

11 LDKPanc

34 BKPanc

11 bdow

SGWP

MON